puchmaxi.nl menu
© Copyright 2002-2023

Disclaimer

Disclaimer
Disclaimer

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. www.puchmaxi.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan www.puchmaxi.nl, statutair gevestigd te Bilthoven, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciŽle doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van www.puchmaxi.nl.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.

*) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.